Czy wiecie, że...
Przedstawiamy zbiór ciekawostek, o których być może nigdy nie słyszeliście.
Jakie utwory zagrała nasza Orkiestra na swoim pierwszym koncercie? Gdzie mieściła się jej pierwsza siedziba? Ilu liczyła wówczas muzyków, a ilu liczy teraz? Na te i wiele więcej pytań znajdziecie odpowiedź właśnie tu.

Czy wiecie, że…


  • Filharmonia w Szczecinie to najstarsza filharmonia na ziemiach zachodnich, przyłączonych do Polski po II wojnie światowej. Powołano ją Zarządzeniem Ministra Kultury i Sztuki nr 154 z dnia 15 grudnia 1953 roku o ustanowieniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Państwowa Filharmonia w Szczecinie. Tak, tak Szczecin miał swoją filharmonię zanim miał ją Wrocław.

  • Pierwszą siedzibą Orkiestry wcale nie była sala obrad miesząca się w lewym skrzydle Urzędu Miejskiego. Zanim ustanowiono Filharmonię, Orkiestra pod nazwą Orkiestry Symfonicznej Robotniczego Towarzystwa Muzycznego miała swoją siedzibę w … mieszkaniu! A dokładnie na III piętrze kamienicy przy ul. Monte Cassino 6 (dawniej Armii Czerwonej 6).

  • Pierwszy koncert Orkiestry odbył się w dokładnie 25 października 1948 roku o godz. 19:00. W poniedziałek! Koncert ten przypadł w “miesiąc pogłębiania przyjaźni polsko-radzieckiej” i pewnie dlatego oprócz Uwertury koncertowej Bajka Stanisława Moniuszki oraz Poematu symfonicznego Morskie Oko Zygmunta Noskowskiego, w programie znalazły się wyłącznie utwory kompozytorów rosyjskich i radzieckich: Piotra Czajkowskiego, Aleksandra Borodina i Michała Ippolitowa-Iwanowa.

  • Już u progu swojej kariery, Orkiestrą RTMu dyrygowała kilkukrotnie pierwsza w historii Polski kobieta dyrygent – maestra Danuta Kołodziejska.

  • Patrona – Mieczysława Karłowicza – Filharmonia w Szczecinie zyskała dopiero w 1958 roku.

  • Orkiestra Robotniczego Towarzystwa Muzycznego – bezpośrednia poprzedniczka dzisiejszej Orkiestry Symfonicznej Filharmonii w Szczecinie – liczyła zaledwie 34 muzyków. Dziś jest ich ponad 90!

  • Sala koncertowa w dawnej siedzibie Filharmonii, w lewym skrzydle Urzędu Miasta, liczyła 427 miejsc. Dzisiejsza sala symfoniczna ma ich 953. Jest więc ponad dwukrotnie większa.

  • Dawna sala koncertowa, choć próbowano ją na wszystkie sposoby przystosować do tego celu, nigdy nie sprzyjała koncertom muzyki klasycznej. Znana ze słabej akustyki, była przez muzyków nazywana “stodołą”. Dzisiejsza sala symfoniczna spełnia najwyższe wymagania akustyczne i jest porównywana z najlepszymi salami koncertowymi na świecie, jak chociażby Concertgebouw w Amsterdamie, Symphony Hall w Bostonie czy Musikvereinsaal w Wiedniu.
Więcej na temat: Ciekawostki