Kalendarium historyczne

Lata 40.


5 lipca 1945 – Szczecin oficjalnie zostaje przejęty przez polskie władze. Przekazanie następuje w budynku Miejskiej Rady Narodowej przy Placu Dzierżyńskiego 1 (później Armii Krajowej 1), w którym swoją siedzibę będzie miała Filharmonia.

23 listopada 1945 – Pierwszy koncert Orkiestry Symfonicznej Miasta Szczecina pod dyrekcją Konstantego Sobańskiego; pierwszy koncert w powojennym Szczecinie, zorganizowany przez muzyków w siedzibie kina Bałtyk.

18 października 1947 – Pobyt delegacji szczecińskiej w Ministerstwie Kultury i Sztuki i złożenie wniosku o utworzenie w Szczecinie orkiestry symfonicznej

25 października 1948 – Pierwszy koncert Orkiestry Symfonicznej Robotniczego Towarzystwa Muzycznego, bezpośredniej poprzedniczki zespołu Filharmonii (pierwszym dyrektorem i dyrygentem Orkiestry RTM został Felicjan Lasota)

20-21 stycznia 1949 – tzw. zjazd szczeciński literatów, na którym utworzono Związek Literatów Polskich („Chcemy, aby literatura pomagała budować socjalizm w Polsce" Stefan Żółkiewski) – zjazd odbył się w tej samej sali Miejskiej Rady Narodowej (dzisiejszy Urząd Miasta), która dwa lata później oficjalnie zostaje siedzibą Filharmonii.

Lata 50.


15 grudnia 1953 – Zarządzenie Ministerstwa Kultury i Sztuki w sprawie utworzenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Państwowa Filharmonia w Szczecinie (PFS) – dzięki staraniom ówczesnego dyrektora Janusza Cegiełły.

1 stycznia 1954 – Przyjęcie Waleriana Pawłowskiego na stanowisko dyrygenta orkiestry Filharmonii

1 października 1957 – Powołanie Józefa Wiłkomirskiego na stanowisko dyrektora naczelnego i artystycznego

5 grudnia 1958 – Uroczysty koncert z okazji jubileuszu 10-lecia orkiestry połączony z nadaniem Państwej Filharmonia w Szczecinie patrona – Mieczysława Karłowicza

6 czerwca 1959 – Odsłonięcie marmurowej tablicy pamiątkowej z okazji pięćdziesiątej rocznicy śmierci patrona Filharmonii – Mieczysława Karłowicza

Lata 60.


12 i 13 października 1962 – Koncerty orkiestry PFS w sali koncertowej Filharmonii Narodowej w Warszawie

4 grudnia 1964 – Koncert orkiestry symfonicznej PFS w Filharmonii Narodowej w Warszawie

październik 1966 – Józef Wiłkomirski reprezentuje PFS i kulturę szczecińską na Kongresie Kultury Polskiej w Warszawie
W Filharmonii swój debiut ma m.in. młoda skrzypaczka Kaja Danczowska, która w 1967 zdobywa 3. nagrodę na V Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. Henryka Wieniawskiego i następnie rozwija swoją oszałamiającą karierę.

29 marca – 2 kwietnia 1967 – Tournee Orkiestry PFS w Czechosłowacji, które wieńczy koncert w Pradze.

wrzesień 1967 koncert Orkiestry kameralnej PFS na V Festiwalu Muzyki Polskiej w Bydgoszczy

październik 1967 tournee Orkiestry kameralnej PFS w NRD.

lipiec 1968 koncerty Orkiestry symfonicznej PFS na VII Festiwalu Moniuszkowskim w Kudowie Zdroju.

7 września 1968 koncert Orkiestry kameralnej PFS podczas VI Festiwalu Muzyki Polskiej w Bydgoszczy

Lata 70.


15 sierpnia 1971 – Powołanie Stefana Marczyka na stanowisko dyrektora i kierownika artystycznego PFS

1 września 1972 – Witold Małcużyński i ówczesny Prezydent Szczecina Jan Stopyra odsłoniają popiersia Mieczysława Karłowicza dłuta Ryszarda Chchulskiego w dawnej siedzibie Filharmonii

18 i 19 maja 1973 – Orkiestra symfoniczna PFS pod dyrekcją Stefana Marczyka w Filharmonii Narodowej w Warszawie.

6 września 1973 – Orkiestra symfoniczna koncertuje na Międzynarodowym Festiwalu Organowym w Soro w Danii

14 i 15 grudnia 1973 – koncert jubileuszowy z okazji 25 lat istnienia Orkiestry symfonicznej PFS

1 i 2 marca 1974 – Koncerty orkiestry i Chóru Collegium Musicum z Kolonii – wykonanie oratorium "Mesjasz" Georga Friedricha Händla

23 i 24 maja 1975 Orkiestra symfoniczna PFS gra dwa koncerty w Filharmonii Narodowej w Warszawie.

16 i 26 lipca 1975 Orkiestra symfoniczna PFS bierze udział w festiwalu XI Dekadzie Muzyki Symfonicznej w Burgas w Bułgarii

15 i 16 października 1976 Koncerty z okazji 15 – lecia pracy artystycznej Stefana Marczyka i Waleriana Pawłowskiego

9 i 10 luty 1979 koncerty jubileuszowe 30 – lecia Orkiestry symfonicznej PFS

28-31 maja 1979 – Występy orkiestry w Rydze; Lipiec-sierpień 1983 Tournee orkiestry we Włoszech (w tym na festiwalu w Asyżu); Lipiec-sierpień 1984 Tournee orkiestry we Włoszech

Lata 80.


1975-1981 – Jan Waraczewski, skrzypek i koncertmistrz orkiestry Filharmonii, prowadzi orkiestrę salonową „Lekka Kawaleria", której koncerty przyciągają tłumy melomanów

lipiec / sierpień 1984 tournee szczecińskich filharmoników we Włoszech

10 i 11 lutego 1984 Koncerty jubileuszowe z okazji 35 – lecia Orkiestry symfonicznej PFS

7-9 lutego 1985 – Filharmonia inauguruje Festiwal Polskiej Muzyki Współczesnej „Młoda Muzyka Polska"

11 czerwca 1987 koncert specjalny z okazji wizyty Papieża Jana Pawła II w Szczecinie

lipiec 1987 Tournee Orkiestry symfonicznej PFS we Włoszech

10 i 11 luty 1989 koncerty jubileuszowe 40 – lecia orkiestry symfonicznej PFS

Lata 90.


1 września 1990 powołanie na stanowisko dyrektora naczelnego i artystycznego Jarosława Lipke

22 września 1990 Stefan Marczyk odchodzi na emeryturę

6 września 1993 – Ogłoszenie strajku okupacyjnego przez część muzyków orkiestry symfonicznej

18 lutego 1994 – Uchwała Rady Miejskiej w Szczecinie w sprawie przejęcia Filharmonii i przemianowania jej na instytucję miejską (wcześniej była instytucją prowadzoną przez Urząd Marszałkowski)
Pięć dni później powierzono pełnienie obowiązków dyrektora naczelnego Jadwidze Igiel-Sak, by od sierpnia 1994 powołać ją oficjalnie na stanowisko dyrektora naczelnego Filharmonii

1 sierpnia 1994 Jadwiga Igiel – Sak zostaje powołana na stanowisko dyrektora naczelnego Filharmonii

2 czerwca 1995 inauguracja cyklu koncertów organowych w sali Filharmonii

30 września – 7 października 1995 Filharmonia organizuje I Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej im. Witolda Lutosławskiego

15 grudnia 1995 nagranie albumu z Symfonią czterech snów szczecińskiego kompozytora Janusza Stalmierskiego

11 maja 1996 inauguracja II Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej im. Witolda Lutosławskiego

1 września 1996 powołanie Jerzego Salwarowskiego na stanowisko dyrektora artystycznego Filharmonii

4 i 5 października 1996 Orkiestra symfoniczna Filharmonii bierze udział w Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym Szczecin – Berlin

16 maja 1997 inauguracja II Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej im. Witolda Lutosławskiego

13 marca 1997 wpisanie Filharmonii do rejestru instytucji kultury Miasta Szczecina

22 – 29 września 1997 Orkiestra Filharmonii pod dyrekcją Jerzego Salwarowskiego nagrywa album Słynne kaprysy z udziałem solistów: Tatiany Szebanowej i Jarosława Drzewieckiego. Album uzyskuje Nagrody Fryderyki’98

29 – 31 maja 1998 Orkiestra Filharmonii bierze udział w Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Chóralnej

23 października 1998 odsłonięcie tablicy pamiątkowej autorstwa Jana Biżka, poświęconej pamięci Stefana Marczyka

30 grudnia 1998 Orkiestra symfoniczna Filharmonii wykonuje IX symfonię Ludwiga van Beethovena w Schwedt (Niemcy) w ramach projektu Muzyka ponad granicami

5 lutego 1999 koncert jubileuszowy z okazji 50-lecia Orkiestry Filharmonii

19 września 1999 – Koncert Krystiana Zimermana i Polish Festival Orchestra w kościele pw. św. Krzyża w Szczecinie

2000 – 2013


2 marca 2001 – Koncert inauguracyjny międzynarodowej sesji „Kompozytorzy szczecińscy" (wykonywano utwory Emilie Mayer, Carla Loewego, Marka Jasińskiego), dyrygował Jerzy Salwarowski

22 czerwca 2001 złoty koncert Waleriana Pawłowskiego (50 – lecie pracy artystycznej)

12-14 stycznia 2002 – Orkiestra symfoniczna Filharmonii nagrywa wspólny album z Narodową Orkiestrą Polskiego Radia w Katowicach z koncertami fortepianowymi Sergiusza Prokofiewa. Solistą jest Hubert Salwarowski, a dyrygentem Jerzy Salwarowski. Album uzyskał nominację do nagrody Fryderyk 2002 w kategorii muzyka symfoniczna

17 maja 2020 – inauguracja III Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego z prawykonaniem symfonii Hymn do słońca Janusza Stalmierskiego

luty 2003 koncert jubileuszowy poświęcony Jadwidze Igiel-Sak

7 marca 2003 – Koncert nadzwyczajny „Strukturalna rzeźba – próba współbrzmienia" w kościele pw. św. Ottona w Szczecinie – muzyka: Henryk Mikołaj Górecki „Symfonia pieśni żałosnych"; rzeźba: Ryszard Wilk „Struktury"

28 marca 2003 – koncert Orkiestry symfonicznej w Filharmonii Narodowej w Warszawie

8-17 kwietnia 2003 – Tournee orkiestry w Hiszpanii
1 września 2003 – Zygmunt Rychert zostaje dyrektorem artystycznym Filharmonii

31 października 2003 Orkiestra dokonuje pierwszego w Polsce wykonania Requiem A.L. Webera

1-5 grudnia 2003 Orkiestra symfoniczna pod batutą Zygmunta Rycherta nagrywa album z utworami G. Bizeta, J. Rodrigo i A. Piazzolli

2004 – zawiązuje się Obywatelski Komitet na rzecz Budowy Filharmonii, który przekonuje ówczesnego prezydenta Szczecina, Mariana Jurczyka, do wzniesienia nowego gmachu

Listopad 2004 jubileusz 40-lecia pracy artystycznej Jana Waraczewskiego, koncertmistrza Orkiestry Filharmonii Szczecińskiej

27 lutego 2004 – Jubileuszowy koncert z okazji 55-lecia Filharmonii Szczecińskiej

10 grudnia 2005 – 35 lat po tragicznym Grudniu '70 w hali K1 Stoczni Szczecińskiej Orkiestra Symfoniczna Filharmonii (wraz z orkiestrą Opery na Zamku oraz chórami Politechniki Szczecińskiej i Opery) wykonuje Requiem Polskie” Krzysztofa Pendereckiego. Dyryguje sam kompozytor. Koncert zostaje wybrany “wydarzeniem roku 2005” w plebiscycie Gazety Wyborczej

1 września 2006 Dyrektorem Filharmonii zostaje Andrzej Oryl

9 stycznia 2006 – Uchwałą Rady Miasta Szczecina Nr XLIX/930/06 zmieniono nazwę instytucji na brzmienie Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie

2007 – Ogłoszono międzynarodowy konkurs architektoniczny na siedzibę Filharmonii

26 września 2008 inauguracja jubileuszowego 60. sezonu artystycznego

1 września 2009 Mikołaj Diadiura zostaje dyrektorem artystycznym Filharmonii Szczecińskiej

kwiecień 2011 rozpoczyna się budowa nowej siedziby Filharmonii

1 wrzesnia 2012 – Nowym dyrektorem Filharmonii została Dorota Serwa, która czuwała nad przeprowadzką filharmoników do nowego budynku

wrzesień 2013 Ewa Strusińska zostaje dyrektorem artystycznym i I dyrygentem Orkiestry

2014-2023


21 czerwiec 2014 – ostatni koncert w sezonie i jednocześnie ostatni w starej siedzibie w skrzydle Urzędu Miasta

5 września 2014 – Inauguracja i pierwszy koncert w nowej siedzibie Filharmonii przy Małopolskiej 48 w Szczecinie

2015 – Filharmonia pojawia się na ustach całego świata dzięki nagrodzie Mies van der Rohe Award 2015 (zwanej architektonicznym Oskarem)

1 września 2016 powołanie Rune Bergmanna na stanowisko dyrektora artystycznego i I dyrygenta Orkiestry

14 czerwca 2017 – Uroczyste podpisanie umowy o współprowadzeniu Filharmonii w Szczecinie przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

2018 – Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” dla Orkiestry Symfonicznej Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie

marzec 2020 – Pandemia COVID-19 w Polsce. Filharmonia w Szczecinie jako pierwsza w kraju startuje z ofertą online.

wrzesień 2023 – Orkiestra Filharmonii w Szczecinie nagrodzona Złotym Medalem Gloria Artis "Zasłużony Kulturze" – najwyższym odznaczeniem państwowym za działalność na polu kultury.