Przemysław Neumann nowym dyrektorem Filharmonii!
Znamy zwycięzcę konkursu na stanowisko dyrektora Filharmonii w Szczecinie! Został nim wieloletni dyrektor Filharmonii Opolskiej oraz Profesor dyrygentury na Akademii Muzycznej w Poznaniu Pan Przemysław Neumann. Jako dyrygent prowadził czołowe orkiestry w kraju oraz kilkukrotnie Orkiestrę Filharmonii w Szczecinie.
Jak przekazał Urząd Miasta Szczecin w oficjalnym komunikacie „W konkursie na stanowisko dyrektora szczecińskiej Filharmonii wpłynęły łącznie 3 oferty. Po przeprowadzeniu wieloetapowego postępowania konkursowego, Komisja zarekomendowała Prezydentowi Miasta Szczecin na stanowisko dyrektora instytucji kandydaturę pana Przemysława Neumanna. 13 grudnia br. prezydent Piotr Krzystek zaakceptował kandydata na ww. stanowisko..”

„Według Komisji konkursowej Przemysław Neumann wyróżniał się kompetencjami merytorycznymi, koncepcyjnymi oraz osobowościowymi. Nie bez znaczenia pozostawał fakt, iż Pan Neumann od ośmiu sezonów artystycznych pełnił funkcję Dyrektora Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera w Opolu, co w ocenie komisji konkursowej daje rękojmię znajomości obszaru działań samej instytucji, jak i prowadzącego oraz zarządzającego nią dyrektora. Przemysław Neumann nakreślił spójną koncepcję połączenia dotychczasowego profilu Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza, włączając w to edukację najmłodszych, z chęcią eksplorowania nowych acz zgodnych z profilem instytucji kierunków działania. To wszystko w ocenie Komisji konkursowej daje z jednej strony pewność utrzymania, a z drugiej ufność zwiększenia już uznanej, wysokiej jakości działalności Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie.”

Przemysław Neumann pochodzi z Poznania i w rodzinnym mieście ukończył studia na Akademii Muzycznej na kierunku dyrygentura symfoniczno-operowa w klasie prof. Jerzego Salwarowskiego oraz prof. Antoniego Grefa.

Jest laureatem I nagrody na Międzynarodowym Konkursie Wokalnym im. Ludomira Różyckiego w Gliwicach w 1999 roku. W 2002 roku na III Przeglądzie Młodych Dyrygentów w Białymstoku zajął III miejsce. Jako dyrygent prowadził orkiestry m.in. Filharmonii Narodowej, Białostockiej, Częstochowskiej, Krakowskiej, Lubelskiej, Poznańskiej, Sinfonię Iuventus, Orkiestrę Polskiego Radia czy Toruńską Orkiestrę Symfoniczną oraz kilkukrotnie Orkiestrę Filharmonii w Szczecinie. Przez 9 sezonów artystycznych współpracował z poznańskim Teatrem Muzycznym jako dyrygent i kierownik orkiestry. Współpracował także z Teatrem Wielkim w Poznaniu oraz Gliwickim Teatrem Muzycznym.

Po obronie doktoratu w roku 2009 podjął pracę naukową w katedrze dyrygentury Akademii Muzycznej w Poznaniu. Macierzysta uczelnia stała się dla Przemysława Neumanna przestrzenią realizacji wielu projektów edukacyjno-artystycznych, spośród których należy wymienić koncerty z Orkiestrą Symfoniczną (nagranie płyty z muzyką Karola Kurpińskiego), Orkiestrą Sinfonietta (której w latach 2009-2013 był kierownikiem artystycznym), coroczne operowe spektakle studenckie w Teatrze Wielkim w Poznaniu czy też koncerty w ramach cyklu Kreaspiracje, podczas których w jednej orkiestrze symfonicznej wystąpili wspólnie studenci oraz pedagodzy. W 2017 roku uzyskał tytuł doktora habilitowanego, a w 2019 roku został profesorem macierzystej uczelni. W latach 2019-20 był kierownikiem Katedry Dyrygentury Symfoniczno-Operowej.

Od 1 września 2015 roku Przemysław Neumann pełnił funkcję dyrektora Filharmonii Opolskiej, w której zainicjował między innymi cykl koncertów Polska Muzyka Zapomniana. Wraz z Orkiestrą Filharmonii Opolskiej dokonał również szeregu nagrań płytowych skupionych wokół dorobku polskich kompozytorów, z których zrealizowany w 2021 roku trzypłytowy album Witold Maliszewski. Dzieła symfoniczne otrzymał nominację do Fryderyka 2022.

Przemysław Neumann obejmie stery Filharmonii w Szczecinie, zarówno jako jej dyrektor naczelny i artystyczny, od 1 września 2024. Do tego czasu obowiązki dyrektora pełnić będzie Pani Magdalena Wilento.