Budowa nowej Filharmonii
Hol, fot. R. Kurzaj
Hiszpańskie schody, fot. R. Kurzaj
Robotnicy podczas pracy, fot. R. Kurzaj
Powstają kręcone schody, fot. R. Kurzaj
Hol prawie gotowy, fot. R. Kurzaj
Robotnik na schodach hiszpańskich, fot. R. Kurzaj
Schody hiszpańskie widziane z góry, fot. R. Kurzaj
Montaż stalowych konstrukcji, fot. R. Kurzaj